Om oss:

Distriktskarta

Klicka för att öppna den i större format.

Styrelsen

Ordförande
Christer Andersson
070 – 59 44 842
ch.andersson@telia.com

Vice ordförande
Roland Kjellberg
070-58 68 985
tim.eriksson@sfu.se

Kassör
Christer

Sekreterare
Ulla Andersson
ulla.s.andersson@telia.com

Ledamot
Siw Eriksson
073 – 36 63 850
siw.eriksson@sfu.se

Ledamot
Eva Larsson
070 – 55 31 396
malin.sofia@hotmail.com

Målsättning
 • Att stimulera medlemmarna till aktiv medverkan i distriktets arbete.
 • Att informera om och propagera för frimärkssamlande.
 • Att bedriva viss utbildningsverksamhet.
 • Att framställa mötes- och informationsmaterial.
 • Att arrangera och medverka till frimärksutställningar för ungdom.
 • Att stödja och stimulera utgivning av filatelistisk litteratur.
 • Att få med andra samlarintressen bland ungdomar i gemenskapen.
 • Att genom demokratisk skolning träna medlemmarna att ta ansvar för gruppens gemensamma beslut och främja utvecklingen till själv- ständiga samhällsmedborgare med intresse för omvärlden, främja personligt engagemang och känsla för internationellt medansvar.
 • Att försöka få flera lokala klubbar att starta upp verksamhet.
 • Att försöka få igång mera om integrationsfrågor, nya medlemmar.
 • Att vara lyhörda för våra klubbar och hjälpa dem att uppnå sina mål.
 • Att hela tiden försöka värva flera medlemmar.
TÄVLING OKTOBER

1 Vid vilken sjö ligger Läckö slott?
2 Var ligger Astrid Lindgrens värld?
3 Vad heter Dalslands enda stad?

5 priser att tävla om
Svar senast 29 oktober 2021
Tävling för dig upp till 25 år

Svarsformulär
Alla fält måste fyllas i för att kunna skicka in svaret.