Ordförande

Välkommen till vår nya hemsida, den ska vi tillsammans utveckla och förbättra.

Missa inte vår tävling med fina priser.

Christer Andersson

Distriktsordförande

Nya möten inplanerade!

SE NEDAN

VAR MED OCH TÄVLA

Fina priser utlovas..

SENASTE NYTT

Här hittar du nyheter från SFU

FRIMÄRKSSKOLAN

Lär dig allt om frimärken

För den som är nyfiken

SFU Västra Götaland är ett av distrikten i riksorganisationen.
Sveriges Frimärksungdom, som bildades 1979.
Tidigare tillhörde ungdomarna en avdelning inom vuxenförbundet SFF.
SFU har cirka 2000 medlemmar i åldern 7-25 år.

Distriktet satsar mycket på utbildning av våra medlemmar, både rent filatelistiskt samt på att montera ett exponat för utställningar. Ofta i samband med läger eller resa.

Det Svenska postverket grundades 1636 på initiativ av rikskansler Axel Oxenstierna.

Postbådhen

Den första förordningen om en allmän och regelbunden postgång, Postbådhen, utfärdades 20 februari 1636 av rådsregeringen.

Denna förordning innebar att posthemman längs landets huvudvägar, på ett avstånd av två till tre mil från varandra, skulle användas.

Posthus, kontor

1636-1644 inrättades 29 postanstalter i Sverige.

1688 fanns postkontor i nästan samtliga svenska städer samt även på vissa håll på landsbygden, totalt 78 stycken

Postbönder

Bönderna längs de allmänna vägarna, utsågs till postbönder, bonden skulle helst kunna läsa och skriva och fick i uppdrag att mot viss ersättning se till att den post som kom till gården transporterades vidare. Till sin hjälp skulle han ha en eller två drängar. Drängarna skulle löpa med posten till nästa gård med en hastighet av en mil på två timmar, klarade de inte detta hotades de av en veckas fängelse på vatten och bröd.

 Drängarna var utrustade med ett spjut och ett posthorn, som de skulle blåsa i när de närmade sig nästa postgård, så att den som skulle föra posten vidare kunde förbereda sig.

1870 var systemet med postbönder helt nedlagt.

Postiljoner

På 1670 talet började man att anställa Postiljoner, de fick rida på böndernas hästar och var klädda i uniform samt beväpnade, då de i flera fall jobbade på linjer som var drabbade av överfall och rån.

Sjöpost

30 juli 1683 öppnade postverket i egen regi en regelbunden sjöförbindelse för post

från Sverige till kontinenten, det var en tur i veckan mellan Ystad och Stralsund.

1684 införskaffades egna segelfartyg för detta, på 1800 talet gick man över till ångbåtar vilket gjorde resorna snabbare och mindre beroende av vädret. Postbefordran med egna båtar slutade man med 1869

Diligenspost

1860-1888 var det postdiligens tid i utvecklingen, men i och med att järnvägen började att byggas ut alltmer försvann postdiligenserna.

Järnvägsposten

Järnvägspost 1858 befordrade de första brevlådorna på linjen Malmö-Lund. 4/12 1859 avgick de två första postkupéerna från Västra Stambanans ändpunkter Göteborg och Töreboda. Öppnande av postkupé mellan Stockholm och Göteborg skedde 8/11 1862. Efter 134 år lades den sista postkupén ned.

Flygpost

1920 gjordes den första postflygningen till utlandet från Malmö via Köpenhamn-Warnemunde till Berlin.

1928 öppnades en linje för nattpostflyg från Stockholm till London.

1944 startade postflyget till Sydamerika.

Om oss:

Distriktskarta

Klicka för att öppna den i större format.

Styrelsen

Ordförande
Christer Andersson
070 – 59 44 842
ch.andersson@telia.com

Vice ordförande
Roland Kjellberg
070-58 68 985
tim.eriksson@sfu.se

Kassör
Christer

Sekreterare
Ulla Andersson
ulla.s.andersson@telia.com

Ledamot
Siw Eriksson
073 – 36 63 850
siw.eriksson@sfu.se

Ledamot
Eva Larsson
070 – 55 31 396
malin.sofia@hotmail.com

Målsättning
 • Att stimulera medlemmarna till aktiv medverkan i distriktets arbete.
 • Att informera om och propagera för frimärkssamlande.
 • Att bedriva viss utbildningsverksamhet.
 • Att framställa mötes- och informationsmaterial.
 • Att arrangera och medverka till frimärksutställningar för ungdom.
 • Att stödja och stimulera utgivning av filatelistisk litteratur.
 • Att få med andra samlarintressen bland ungdomar i gemenskapen.
 • Att genom demokratisk skolning träna medlemmarna att ta ansvar för gruppens gemensamma beslut och främja utvecklingen till själv- ständiga samhällsmedborgare med intresse för omvärlden, främja personligt engagemang och känsla för internationellt medansvar.
 • Att försöka få flera lokala klubbar att starta upp verksamhet.
 • Att försöka få igång mera om integrationsfrågor, nya medlemmar.
 • Att vara lyhörda för våra klubbar och hjälpa dem att uppnå sina mål.
 • Att hela tiden försöka värva flera medlemmar.

Arkiv: