Om oss:

Distriktskarta

Klicka för att öppna den i större format.

Styrelsen

Ordförande
Christer Andersson
070 – 59 44 842
ch.andersson@telia.com

Vice ordförande
Roland Kjellberg
070-58 68 985
tim.eriksson@sfu.se

Kassör
Christer

Sekreterare
Ulla Andersson
ulla.s.andersson@telia.com

Ledamot
Siw Eriksson
073 – 36 63 850
siw.eriksson@sfu.se

Ledamot
Eva Larsson
070 – 55 31 396
malin.sofia@hotmail.com

Målsättning
 • Att stimulera medlemmarna till aktiv medverkan i distriktets arbete.
 • Att informera om och propagera för frimärkssamlande.
 • Att bedriva viss utbildningsverksamhet.
 • Att framställa mötes- och informationsmaterial.
 • Att arrangera och medverka till frimärksutställningar för ungdom.
 • Att stödja och stimulera utgivning av filatelistisk litteratur.
 • Att få med andra samlarintressen bland ungdomar i gemenskapen.
 • Att genom demokratisk skolning träna medlemmarna att ta ansvar för gruppens gemensamma beslut och främja utvecklingen till själv- ständiga samhällsmedborgare med intresse för omvärlden, främja personligt engagemang och känsla för internationellt medansvar.
 • Att försöka få flera lokala klubbar att starta upp verksamhet.
 • Att försöka få igång mera om integrationsfrågor, nya medlemmar.
 • Att vara lyhörda för våra klubbar och hjälpa dem att uppnå sina mål.
 • Att hela tiden försöka värva flera medlemmar.
VÅR HISTORIA

Den 27 november 1999 vid ett möte på Vårgårda Värdshus, sammanfördes de tre distrikten: Frima Väst, SFU Skaraborg och SFU Älvsborg till det nya distriktet SFU Västra Götaland. Detta var en följd av sammanslagningen av de 3 landstingen.

Efter en teckningstävling bland distriktets ungdomar, utsågs till vårt emblem, en runsten ritad av Jeanette Sekund, från Trollhättan.

Vid sammanslagningen fick distriktet 790 medlemmar mellan 6-25 år, totalt 860 med ledare.

Medlemsantal:  7-25 år  totalt

2000: 922  1000, 2001: 945 1030, 2002: 1127 1229, 2003: 1125 1215, 2004: 1407 1507, 2005: 1563 1633, 2006: 1583 1658, 2007: 1614 1697, 2009: 1176 1232, 2010: 982 1059, 2011: 936 1011, 2012: 853  905, 2013: 790  827, 2014 770-828, 2015 825-860, 2016 812-849, 2017 724-764, 2018 613 -678

Trollex

1999 anordnades en frimärksutställning med namnet Trollex i Trollhättan

2003 tog distriktet upp utställningen på nytt, vilket fortsatte till och med 2008.

2007 anordnades i samband med utställningen, NordJunex för ungdomar i Norden.

2008 efter utställningen, beslöts att göra uppehåll med utställningen och i stället för denna, anordna en samlarhelg istället, vilket vi gjort från 2009 och framåt.

Läger/Kurser

Lägerverksamheten inom distriktet som startade 2000 med ett veckoslutsläger i Håverud, har vidareutvecklats till kombinerade läger/kurser några gånger per år, på Mühlbocks i Dals Ed, numera Hotell Dalsland.

Dessa är mycket uppskattade av ungdomarna, då det även finns tillgång till inomhusbassäng och solrum (vilket även uppskattas av ledarna).

Distriktet har även anordnat bussresor med kurs, till utställningar både i Stockholm, med flera orter samt till Danmark och Norge.

Distriktet har under många år, haft ungdomar som deltagit på världsutställningar med sina samlingar och uppnått fina resultat. Detta som en följd av distriktets satsning på utbildning av både ungdomar och ledare.

Våra satsningar har spridit sig och 2005 blev distriktsstyrelsen inbjuden till en utställning på Åland, då de blivit imponerade av vårt ideella arbete.

Övrigt

Distriktet ställer även upp varje år och hjälper SFU centralt, med medlemsvärvning och PR på bokmässan i Göteborg.

Vi har under några år haft en förening, på Nuntorps lantbruksskola, särskolegymnasiets individuella programet, men tyvärr så slutade den drivande läraren på skolan, så tyvärr fick vi då lägga ner verksamheten.

Vi har även haft en lyckad verksamhet på skolan i Järbo som sedan flyttade till Högsäter, tyvärr ansåg lärarna under 2013 att de inte hade tid med denna verksamhet längre i skolan.

Sedan 2008 och framåt, har vi anordnat familjedag på Hotell Dalsland, Dals Ed.

Vid dessa har vi haft teckningstävlingar för skolelever, mindre utställningar, stort plockbord med frimärksklipp där ungdomarna fått en speciell påse att plocka full med klipp, helt gratis.

Vi har även handlare som säljer, frimärken, vykort och samlarmaterial.

Under dagen brukar vi även bjuda på varm korv och saft eller kaffe.

Detta resulterade i att 2010 startades en ungdomsklubb i Dals Ed.

Distriktet är förutom medlem i Sveriges Frimärkungdom, även medlem i Gränsföreningen, som förutom Sverige har medlemmar i Norge, Danmark och Tyskland, denna förening jobbar mycket med att få stopp på förfalskningar och informera om dessa, förutom att vara en trivsam förening för sina medlemmar.

Distriktet har nu vid kommande årsskifte 2019-2020 upplevt 20 år med många trevliga ungdomar och ledare.

Vår satsning på utbildning av både ungdomar och ledare kommer att fortsätta, detta tack vare att vi erhåller bidrag från landstinget, har vi denna möjlighet.

Distriktet har under alla år, haft ledare som även varit på ledande poster inom SFU centralt.

Styrelsen hoppas att vi skall fortsätta att utvecklas och bli fler de kommande åren.

Vår minskning av medlemmar beror på att det är svårare att få vuxna att ställa upp ideellt för ungdomarna som ledare, därför har vi svårt att starta lokala föreningar överallt i distriktet.

Vill passa på att tacka landstinget i Västra Götaland för deras bidrag till vår ungdomsverksamhet.

Vi riktar även ett stort tack till Finn och hans underbara personal på Hotell Dalsland, som alltid ställer upp och hjälper oss vid våra möten, kurser och familjedagar.

Vi skall inte heller glömma alla postverk och handlare som hjälpt oss att göra Trollex till den succé som det blivit.

Nedtecknat av Christer Andersson, distriktsordförande