SFU Trollhättan startar vårsäsongen på Älvhögsborg, ingång från storgatan.

Klockan 18.00 – 19.00 kom gärna lite före. Vad kan man samla, visar lite samling om Vikingar.