Frimärkets Dag 2019 blir lördagen den 9 november men en nyhet är att föreningarna även har möjlighet att välja angränsade dag eller ha aktiviteter flera dagar.

Torsdagen den 7 november 2019 presenterar Postnord frimärken med temat stationshus och julgrans kul.

Detta kan vara huvudtema för de lokala arrangemangen.

Stationshus bör passa frimärkssamlare och vykortssamlare då järnvägen ofta varit förenad med posten.