Målsättning för Västra Götalandsdistriktet av Sveriges Frimärks Ungdom:

 

 

• Att stimulera medlemmarna till aktiv medverkan i distriktets arbete.

 

• Att informera om och propagera för frimärkssamlande.

 

• Att bedriva viss utbildningsverksamhet.

 

• Att framställa mötes- och informationsmaterial.

 

• Att arrangera och medverka till frimärksutställningar för ungdom.

 

• Att stödja och stimulera utgivning av filatelistisk litteratur.

 

• Att få med andra samlarintressen bland ungdomar i gemenskapen.

• Att genom demokratisk skolning träna medlemmarna att ta ansvar för gruppens gemensamma beslut och främja utvecklingen till själv- ständiga samhällsmedborgare med intresse för omvärlden, främja personligt engagemang och känsla för internationellt medansvar.

 

• Att försöka få flera lokala klubbar att starta upp verksamhet.

 

• Att försöka få igång mera om integrationsfrågor, nya medlemmar.

 

• Att vara lyhörda för våra klubbar och hjälpa dem att uppnå sina mål.

 

• Att hela tiden försöka värva flera medlemmar.

© SVERIGES FRIMÄRKSUNGDOM VÄSTRA GÖTALAND  |  WEBB AV DIN GRAFIKER